Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:


Verwijzingen en hyperlinks

Op de website van Vattenfall wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Vattenfall niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Vattenfall wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.


Toegankelijkheid website

Vattenfall garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Vattenfall behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een gebruiker toegang te weigeren, dan wel om nadere voorwaarden te stellen.


Informatie van derden

Op de website en de hieraan gekoppelde digitale nieuwsbrieven wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is doorVattenfall niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit.Vattenfall wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

 

Open cookie settings